Tuesday, 06/12/2022 - 21:18|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thị Trấn Hương Sơn

KẾ HOẠCH Triển khai phong trào thi đua  ''Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực'' Năm học 2021 - 2022

KẾ HOẠCH

Triển khai phong trào thi đua

 ''Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực''

Năm học 2021 - 2022

                 PHÒNG GDĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG THCS TT HƯƠNG SƠN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số: 417/ KH-THCS

 

         Hương Sơn, ngày 26 tháng 10 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Triển khai phong trào thi đua

 ''Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực''

Năm học 2021 - 2022


Căn cứ Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013; Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông;

Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, Phòng GDĐT Phú Bình về việc triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

Căn cứ công văn 732/PGDÐT-CM ngày 01/9/2021 của PGDÐT về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022;

Thực hiện Kế hoạch số 378/KH-THCS ngày 01 tháng 10 năm 2021 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 của trường THCS TT Hương Sơn;

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 và tình hình thực tế của trường của nhà trường, trường THCS TT Hương Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2021 -2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

          - Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của đia phương và đáp ứng nhu cầu xã hội như: Tăng cường bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác dạy và học, tạo điều kiện cho học sinh khi đến trường được an toàn, thân thiện, vui vẻ.

          - Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và các họat động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả; Tăng cường sự tham gia một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt động giáo dục trong nhà trường và tại cộng đồng, với thái độ tự giác, chủ động và ý thức sáng tạo; Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục trong điều kiện hội nhập quốc tế; Huy động và tạo điều kiện để các cá nhân được tham gia vào hoạt động giáo dục văn hoá, truyền thống lịch sử cách mạng của địa phương cho học sinh thông qua các hoạt động đa dạng và phong phú. 

2. Yêu cầu:

- Huy động các nguồn lực như tham mưu chính quyền địa phương, vận động cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, đề xuất xin hỗ trợ từ Phòng

 

GDĐT để khắc phục những thiếu kém về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tạo  điều kiện cho học sinh khi đến trường học được an toàn, thân thiện, vui vẻ.

- Tăng cường sự hứng thú cho học sinh khi tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường; khuyến khích giúp đỡ học sinh thể hiện được thái độ tự giác, chủ động và có ý thức sáng tạo.

- Phát huy được tính chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục trong điều kiện hội nhập quốc tế.

- Huy động và tạo điều kiện để có sự tham gia hoạt động đa dạng và phong phú của các tổ chức, cá nhân trong việc giáo dục văn hoá, truyền thống lịch sử cách mạng cho học sinh.

- Bảo đảm việc cải tạo và gìn giữ môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn trong nhà trường.

- Tăng cường công tác vệ sinh trường lớp, bảo đảm khu nhà vệ sinh học sinh. Nhân viên bảo vệ và nhân viên phục vụ bảo đảm lượng nước đầy đủ và thường xuyên đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho giáo viên và học sinh toàn trường.

- Sắp xếp thời gian, thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tích cực, lành mạnh cho học sinh, chú trọng việc đưa các trò chơi dân gian vào các hoạt động vui chơi trong dịp nghỉ giữa kỳ, lễ, tết.

          II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

          1. Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn

Đảm bảo trường lớp xanh - sạch - đẹp, an toàn:

+ Xanh: Tiếp tục chăm sóc, trồng cây xanh, cây bóng mát trong khuôn viên nhà trường; chọn các loại cây có tán lá, thân cây không có gai; trồng những luống hoa đẹp xen kẽ cây xanh….

+ Sạch: Có dụng cụ đựng rác, không vứt rác bừa bãi; nước thải sinh hoạt không bị ứ đọng, ô nhiễm, ruồi muỗi. Nước uống sạch, nhà vệ sinh sạch sẽ, có bảng phân chia nam, nữ; thiết bị đồ dùng học tập, bàn ghế…phải thường xuyên lau chùi, quét dọn hằng ngày. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng lớp, từng thành viên.
           + Đẹp: Cảnh quan hài hòa,  có cây xanh, bồn hoa phù hợp. Đồ đạc xắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Trang phục học sinh gọn gàng, giản dị, phù hợp lứa tuổi. Tranh ảnh tuyên truyền, cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, khẩu hiệu, các bảng biểu khoa học, có nội dung  thể hiện rõ tính giáo dục học sinh.

+ An toàn: Xây dựng nội quy trường lớp rõ ràng, công khai cho học sinh nghiêm túc thực hiện; có giải pháp phòng chống bạo lực học đường. Tập trung giáo dục, tuyên truyền cho học sinh vào các buổi chào cờ, các buổi hoạt động tập thể tuyên truyền thực hiện đúng pháp luật, phòng chống đuối nước, vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn giao thông, không chơi trò chơi điện tử bạo lực; phòng chống bạo lực học đường. Đảm bảo cơ sở vật chất  an toàn như bàn ghế, cửa kính, hệ thống điện, ánh sáng, quạt mát... 

2.  Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập

2.1. Đối với giáo viên

- Chuẩn bị kỹ và thực hiện hiệu quả nội dung dạy học, hoạt động giáo dục được phân hoá để đáp ứng nhu cầu, khả năng của từng nhóm đối tượng học sinh, đồng thời liên hệ với thực tiễn địa phương nhằm khai thác những kiến thức, kinh nghiệm sẵn có của học sinh và giúp các em áp dụng vào thực tế cuộc sống.

          - Các thầy, cô giáo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và sử dụng hiệu quả, hài hoà đồ dùng dạy học thủ công và hiện đại phù hợp đặc thù từng bộ môn nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên rèn luyện khả năng tự học của học sinh.

          - Đánh giá thường xuyên kết quả học tập và sự phát triển toàn diện của học sinh: Việc đánh giá phải đảm bảo tính toàn diện ở các mặt kiến thức, kỹ năng và thái độ. Kết hợp nhiều hình thức đánh giá và có sự tham gia của nhiều đối tượng khác nhau. Trên cơ sở đó, giáo viên có những nhận xét và đánh giá khách quan, chính xác với thái độ thân thiện với học sinh.

2.2. Đối với học sinh

- Chú trọng phát huy tính năng động sáng tạo, chủ động, tích cực của học sinh trong học tập và rèn luyện.

          - Động viên, khuyến khích học sinh tham gia đóng góp ý kiến cùng các thầy, cô giáotrong đổi mới phương pháp dạy học phù hợp đặc điểm và trình độ, năng lực tư duy của học sinh, định hướng giúp học sinh phát huy tính sáng tạo trong học tập để việc dạy và học đạt hiệu quả ngày càng cao.

          - Rèn cho học sinh khả năng tự đánh giá năng lực của bản thân.

2.3. Tham gia các phong trào, hoạt động (văn nghệ, TDTT, y tế, ngoại khóa, xây dựng trường học thân thiện, phổ cập, trung tâm học tập cộng đồng….)

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

- Tham gia đầy đủ và có hiệu quả phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ do các cấp tổ chức.

- Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa theo chủ đề.

- Y tế nhà trường đảm bảo có đủ nhân viên y tế. Tiếp tục xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt kế hoạch y tế học đường và hoạt động chữ thập đỏ của nhà trường. Đặc biệt lưu ý công tác tuyên truyền, triển khai đến CB - GV - NV - HS - PHHS công tác phòng chống các dịch bệnh, phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.

Làm tốt công tác phổ cập. Đảm bảo không có học sinh trong độ tuổi không ra lớp, không có học sinh bỏ học. Cập nhật đầy đủ số l­ượng học sinh thuyên chuyển theo qui định.

3. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh

 - Tăng cường giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; giáo dục học sinh kỹ năng giao tiếp với người lớn, thầy cô, bạn bè, với mọi người trong đời sống hàng ngày thông qua các buổi sinh hoạt hoạt động hằng ngày.

- Rèn luyện ý thức kỷ luật cho học sinh: để rác đúng nơi quy định.

          - Tiếp tục tổ chức các hoạt động vui chơi nhằm tạo không khí cho học sinh chủ động khám phá, tìm hiểu và bày tỏ ý kiến của mình.

 - Tổ chức tốt hoạt động lễ, hội trong nhà trường nhằm giúp học sinh hình thành các kỹ năng sống trong sinh hoạt, học tập. Đảm bảo an toàn giao thông và các kỹ năng thực hiện an toàn giao thông; kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng xử lý đến các tình huống có liên quan đến tệ nạn xã hội, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm đối với học sinh.

          - Phân công trách nhiệm cụ thể cho mỗi giáo viên về việc giáo dục, rèn luyện kỹ năng cho học sinh thường xuyên và thông qua hoạt động giáo dục theo chủ đề, chủ điểm của từng đợt thi đua.

- Tổ chức học sinh học theo nhóm, sinh hoạt tập thể, giúp học sinh có khả năng ứng xử các tình huống, tạo thói quen và kỹ năng học tập, cũng như có khả năng trong các hoạt động khác.

- Giáo dục học sinh ý thức an toàn giao thông, ý thức an toàn trong trường học, ý thức tránh được thương tích tai nạn khác, đặc biệt là tránh đuối nước. Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục thể chất, duy trì tốt thể dục giữa giờ để rèn luyện sức khoẻ cho học sinh.

- Rèn luyện, giúp học sinh có kỹ năng ứng xử phù hợp văn minh thể hiện được nếp sống văn hoá mới. Tư vấn tâm lý cho học sinh. Nhắc nhở khuyến khích học sinh đoàn kết với bạn bè, thân thiện với mọi người xung quanh. Ngăn chặn những tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học bằng biện pháp nghiêm cấm học sinh không tập trung mua hàng bán rong, không tham gia các trò chơi mang tính bài bạc, không được hút thuốc, …

4. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh

          - Thực hiện tốt chương trình đổi mới hoạt động ngoài giờ lên lớp mỗi tháng 2 lần (thực hiện theo chủ điểm tháng và cập nhật theo tình hình thời sự của năm).

          - Tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao một cách thiết thực, khuyến khích sự tham gia chủ động, tích cực của học sinh. Tiếp tục thực hiện đưa các hoạt động văn hóa dân gian và các trò chơi dân gian vào nhà trường qua các chủ điểm giáo dục; Các trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi giải trí tích cực khác, phù hợp với truyền thống địa phương và lứa tuổi của học sinh  cấp THCS.

          - Bảo vệ gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống của địa phương: học nghề truyền thống, bảo vệ các công trình văn hoá...

- Tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hội thi, hội diễn văn nghệ các cấp, ngành tổ chức.

- Phát động phong trào thể dục, thể thao trong toàn trường; thực hiện tốt hoạt động múa, hát sân trường.

- Phối hợp với tổ chức Đội TNTP HCM, Công đoàn trường tổ chức các trò chơi dân gian cho giáo viên nhân ngày 8/3 ; tổ chức các trò chơi dân gian cho học sinh trong những dịp lễ, tết, hè.

5. Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương

- Giáo dục truyền thống thông qua các hình thức sưu tầm các tài liệu , viết bài giới thiệu về di tích.Trường nhận chăm sóc một di tích văn hoá (đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thị trấn Hương Sơn) góp phần làm cho di tích ngày một sạch đẹp hơn, hấp dẫn hơn; đồng thời giới thiệu các công trình di tích văn hoá của địa phương với bạn bè.

          -  Nhà trường có kế hoạch và tổ chức giáo dục truyền thống văn hoá dân tộc và tinh thần cách mạng của địa phương một cách có hiệu quả cho tất cả học sinh; Phối hợp với chính quyền, đoàn thể nhân dân địa phương giáo dục truyền thống địa phương thông qua hình thức báo công, tưởng niệm tri ân trong ngày kỷ niệm truyền thống của di tích, ngày kỷ niệm của nhà trường và địa phương.

          - Tổ chức cho CB- GV - NV – HS tham gia các hoạt động trải nghiệm ít nhất 1 lần/năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          -  Nhà trường tổ chức học tập nhiệm vụ năm học, thảo luận các nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

          - Thành lập Ban chỉ đạo ''Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực'' của trường.

         - Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của nhà trường theo từng nội dung.

                   - Phát động phong trào thi đua ''Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực'' trong Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022.

         - Trong năm học 2021 - 2022 nhà trường tập trung làm tốt các vấn đề :

          + Thi đua dạy tốt, học tốt.

          + Chăm sóc Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị trấn Hương Sơn.

         + Văn nghệ, thể dục thể thao : Dân ca, dân vũ, bóng chuyền và đá cầu...

          + Đưa các hoạt động theo chủ để vào hoạt động trải nghiệm: các bộ môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Lịch sử, GDCD, Công nghệ… phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhà trường, góp phần thực hiện 5 nội dung trọng tâm của trường học thân thiện, học sinh tích cực.

+ Tổ chức cho học sinh trồng thêm cây xanh , vườn hoa tạo môi trường xanh, sạch, đẹp trong khuôn viên nhà trường.

- Tổ chức tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cùng các cuộc vận động  ''Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo''; Tiếp tục về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Thực hiện tốt việc phòng dịch Covid 19.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2021 - 2022 của trường THCS thị trấn Hương Sơn./.

 

Nơi nhận:                                                    

- BGH (để quản lý, chỉ đạo);

- Công đoàn (để t/h);

- Các tổ CM, tổ VP (để t/h);

- Lưu: VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Ngô Thị Hường

Tác giả: Trường THCS TT Hương Sơn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 83
Tháng 12 : 467
Năm 2022 : 16.799