Tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2021-2002 do Bộ giáo dục đào tạo tổ chức. Trường THCS Thị trấn Hương Sơn có đồng chí Nguyễn Thị Linh tham gia thi vơi nội dung ...