Tuesday, 06/12/2022 - 21:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thị Trấn Hương Sơn

GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VÀ VĂN HÓA ỨNG SỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG.

KẾ HOẠCH

Giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” năm học 2021-2022

Thực hiện Kế hoạch số 678/ PGDĐ-CM ngày 23 tháng 8 năm 2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Bình về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện Công văn số 760/HD-PGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Bình về việc xây dựng kế hoạch tổ chức các nội dung giáo dục:Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” năm học 2021-2022;

Trường THCS Thị trấn Hương Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” năm học 2021-2022, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy truyền thống, phẩm chất lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm của dân tộc ta.

- Tạo môi trường “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

- Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

trong công tác tuyên truyền; phê bình những tập thể, cá nhân không đạt được mục tiêu đề ra.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền phải được triển khai sâu rộng, thực hiện thường xuyên, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia.

- Nội dung, hình thức, phương thức, biện pháp hoạt động, tổ chức thực

hiện tuyên truyền, giáo dục phải thực chất, hiệu quả, phù hợp với nhận thức của từng đối tượng, mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện cụ thể của nhà trường.

- Phối hợp giữa cấp ủy, đoàn thể chính quyền địa phương nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”.

II. NỘI DUNG

Tuyên truyền, giáo dục học sinh: Giáo dục chuyển đổi hành vi, hình thành các phẩm chất cho học sinh, thực hiện theo chủ đề: Năm học thực hiện thông điệp giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” của ngành Giáo dục và đào tạo Tỉnh Thái nguyên.

Tuyên truyền và giáo dục học sinh thông điệp của trường THCS TT Hương Sơn: “Yêu thương- Tôn trọng - Sáng tạo”

1. Giáo dục Lễ phép

- Nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh phát triển về năng lực, tư duy, tính cách… giáo dục đạo đức, nhân cách, cách giao tiếp ứng xử lễ phép với người lớn tuổi, kính trên nhường dưới, tôn trọng và quan tâm những người xung quanh. Lời chào, sự lẽ phép của học sinh đối với thầy cô, người lớn tuổi là một phẩm chất, một kỹ năng không thể thiếu đối với học sinh ở tất cả các cấp học, đặc biệt là cấp THCS. Đó là yếu tố đặc biệt quan trọng trong nhân cách học sinh và có ảnh hưởng lớn đế kỹ năng giao tiếp công việc, hoạt động xã hội của các em trong tương lai.

- Phương pháp, hình thức tổ chức:

+ Vào đầu năm học, nhà trường đã đưa nội dung Lễ phép vào nội quy rèn luyện đạo đức cho học sinh.

+ Giáo dục sự lễ phép của học sinh thông qua việc chào hỏi cô giáo, người lớn tuổi., kính trên, nhường dưới. Xây dựng kế hoạch cụ thể để dạy học sinh kỹ năng chào hỏi thầy cô và người lớn tuổi thông qua các hoạt động ngoại khóa, chuyên đề các tiết học để học sinh nhận thức được sự cần thiết của chào hỏi, cách thức chào hỏi, cách thể hiện sự lễ phép của học sinh đối với cô giáo và người lớn tuổi.

2. Giáo dục Thân thiện

- Xây dựng trường học thân thiện nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện tốt phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng trong môi trường sư phạm lành mạnh, an toàn, tạo cơ sở vững chắc cho việc nâng cao chất lượng giáo dục. Từ đó, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp cả trong và ngoài nhà trường để xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương. Đến với trường học thân thiện, học sinh có quyền hưởng một môi trường giáo dục lành mạnh và đạt chất lượng. Giáo viên những người trực tiếp truyền đạt, đóng vai trò tích cực trong việc giáo dục và phát triển nhân cách của học sinh

- Phương pháp, hình thức tổ chức:

+ Nhà trường xây dựng bộ quy tắc văn hóa ứng xử trong trường học và các giải pháp giáo dục tích cực cho học sinh.

+ Tạo không gian xanh, sạch, sáng trong trường, lớp học. Chính mỗi gốc cây, tán lá xanh tươi che bóng mát sẽ đem đến cho học sinh cảm giác thoải mái và dễ chịu khi đến trường, đến lớp. Học sinh có không gian để sinh hoạt tập thể, để vui chơi thỏa thích ...

+ Tăng cường giáo dục thông qua các hoạt động trải nghiệm, xây dựng các chuyên đề về giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống; Tạo điều kiện để thực hiện bình đẳng về quyền lợi học tập cho học sinh, không phân biệt bất kỳ sự khác nhau nào về tình trạng kinh tế gia đình, giới tính, dân tộc, tôn giáo…

+ Nhà trường, từ Ban giám hiệu đến đội ngũ giáo viên cần phối kết hợp chặt chẽ để giáo dục ý thức tôn trọng, bình đẳng với bạn ngay trong ý nghĩ, quan niệm của trẻ. Nội dung này phải được lồng ghép vào trong từng tiết dạy, trong giờ sinh hoạt tập thể...

+ Tiếp tục triển khai hiệu quả hộp thư góp ý, hộp thư điện tử, số điện thoại đường dây nóng… để tiếp nhận, xử lý các thông tin để kịp thời tư vấn, giải quyết những vấn đề xảy ra đối với học sinh.

3. Giáo dục Trung thực

- Tính trung thực là đức tính cần thiết, quý báu của mỗi người. Đối với các em học sinh, nhà trường cần xây dựng cho các em ý thức trung thực, thật thà trong từng việc nhỏ nhất. Bác Hồ từng nói “Hiền, dữ đâu phải là tính sẵn. Phần nhiều do giáo dục mà nên” Vì vây, nhà trường phải là nòng cốt giáo dục cũng các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường góp phần đào tạo, giáo dục thế hệ học sinh vừa “hồng”, vừa “chuyên”, chủ nhân tương lai đưa nước nhà vững bước tiến cùng các dân tộc tiên tiến, xứng đáng với mong ước của Bác Hồ kính yêu.

- Phương pháp, hình thức tổ chức:

+ Tuyên truyền, giáo dục học sinh trung thực trong mọi hoạt động, từ sinh hoạt đến học tập, đến ứng xử…

+ Nêu gương người tốt, việc tốt và những câu chuyện về người thật, việc thật sống trung thực trong thực tế tại trường, địa phương trong các giờ hoạt động ngoại khóa và các tiết dạy. Đồng thời cần kịp thời lên án sự thiếu trung thực trong nhà trường và cuộc sống hàng ngày.

+ Tổ chức tuyên dương những học sinh có hành động đẹp như: nhặt được của rơi trả lại người mất...

+ Phối kết hợp với gia đình học sinh để cùng giáo dục Trung thực cho các học sinh.

4. Giáo dục Trách nhiệm

- Sống có trách nhiệm là biết rõ bổn phận, nghĩa vụ, quyền hạn và quyền lợi của mình đối với bản thân và đối với người khác; sống với lòng tự giác cao, biết tôn trọng người khác và các quy định của tập thể, các quy định chung, không để ai phiền trách, nhắc nhở phê phán nặng lời với mình. Khi sống có trách nhiệm, học sinh sẽ tìm thấy niềm vui trong học tập, gắn bó với gia đình, tập thể, xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp hơn.

Nâng cao ý thức trách nhiệm cho giáo viên và học sinh. Đối với nhà trường, học sinh chính là sản phẩm giáo dục, có tính quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường trong khu vực và xã hội. Hơn bao giờ hết, việc phải đổi mới cách giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm cho học sinh là trách nhiệm của tập thể hội đồng sư phạm.

- Phương pháp, hình thức tổ chức:

+ Giáo dục học sinh hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu sâu sắc câu khẩu hiệu: “Sống có trách nhiệm”. Trách nhiệm ở đây bao gồm: Sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình. Sống có trách nhiệm với cô giáo, bạn bè, nhà trường. Và sống có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, với đất nước, với Tổ quốc. Lồng ghép nội dung xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh bằng các nội dung ngoại khóa, nội dung giảng dạy tích hợp, nội dung giáo dục kỹ năng sống…

+ Giáo viên không đơn thuần chỉ là việc dạy chữ mà còn phải truyền tải cho người học những giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội và cụ thể là ý thức trách nhiệm trong học tập để học sinh trở thành những con người toàn diện, biết sống và biết tôn trọng người khác.

+ Hình thành đồng bộ các biện pháp trong dạy chữ và dạy người trong hoạt động quản lý giáo dục tại nhà trường.

5. Giáo dục “ Yêu thương - Tôn trọng - Sáng tạo”

Thông điệp này dành cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh của nhà trường.

5.1. Đối với CBGV và người lao động tại nhà trường:

- Yêu thương học sinh như người thân của mình.

- Tôn trọng học sinh trong cách ứng xử; tôn trọng đối sử công bằng với tất cả học sinh.

- Sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ. Sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học, trong khai thác các kiến thức từ các nền tảng công nghệ thông tin. Sáng tạo trong các hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường…

5.2. Đối với học sinh:

- Yêu thương chính bản thân mình, yêu thương bạn bè và thầy cô giáo, yêu thương gia đình mình, xóm phố mình… không tự làm tổn thương mình, tổn thương những người xung quanh. Không có những lời lẽ, thái độ, hình thức … thiếu tôn trong người khác.

- Tôn trọng cô giáo và người lớn tuổi hơn; tôn trọng các bạn học sinh; tôn trọng các bạn trong học tập và các hoạt động tập thể. Tuyệt đối không có lời lẽ và hành vi thiếu tôn trọng người khác.

5.3. Đối với Phụ huynh học sinh:

- Tôn trọng cô giáo và người lao động trong nhà trường. Tôn trọng con và có các biện pháp giáo dục con tích cực; tôn trọng ý kiến của con khi con trình bày đề đạt…

- Yêu thương, chia sẻ với con các khó khăn khi con gặp phải. Không áp đặt con trong các tình huống ứng xử.

- Chia sẻ và tôn trọng sự sáng tạo của con. Cùng con sáng tạo những hoạt động trong cuộc sống. Thúc đẩy sự sáng tạo của trẻ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Nhà trường xây dựng và triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường kế hoạch tổ chức nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” năm học 2021 - 2022.

- Xây dựng chủ đề từng tháng học gắn với thông điệp giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”.

- Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm những việc làm được, chưa làm được từng tháng.

Trên đây là kế hoạch tổ chức nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” năm học 2021 - 2022 của trường THCS Thị trấn Hương Sơn. Đề nghị các đồng chí CB, GV, các tổ công tác nghiêm túc thực hiện./.

KẾ HOẠCH

Giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” năm học 2021-2022

Thực hiện Kế hoạch số 678/ PGDĐ-CM ngày 23 tháng 8 năm 2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Bình về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện Công văn số 760/HD-PGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Bình về việc xây dựng kế hoạch tổ chức các nội dung giáo dục:Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” năm học 2021-2022;

Trường THCS Thị trấn Hương Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” năm học 2021-2022, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy truyền thống, phẩm chất lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm của dân tộc ta.

- Tạo môi trường “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

- Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

trong công tác tuyên truyền; phê bình những tập thể, cá nhân không đạt được mục tiêu đề ra.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền phải được triển khai sâu rộng, thực hiện thường xuyên, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia.

- Nội dung, hình thức, phương thức, biện pháp hoạt động, tổ chức thực

hiện tuyên truyền, giáo dục phải thực chất, hiệu quả, phù hợp với nhận thức của từng đối tượng, mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện cụ thể của nhà trường.

- Phối hợp giữa cấp ủy, đoàn thể chính quyền địa phương nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”.

II. NỘI DUNG

Tuyên truyền, giáo dục học sinh: Giáo dục chuyển đổi hành vi, hình thành các phẩm chất cho học sinh, thực hiện theo chủ đề: Năm học thực hiện thông điệp giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” của ngành Giáo dục và đào tạo Tỉnh Thái nguyên.

Tuyên truyền và giáo dục học sinh thông điệp của trường THCS TT Hương Sơn: “Yêu thương- Tôn trọng - Sáng tạo”

1. Giáo dục Lễ phép

- Nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh phát triển về năng lực, tư duy, tính cách… giáo dục đạo đức, nhân cách, cách giao tiếp ứng xử lễ phép với người lớn tuổi, kính trên nhường dưới, tôn trọng và quan tâm những người xung quanh. Lời chào, sự lẽ phép của học sinh đối với thầy cô, người lớn tuổi là một phẩm chất, một kỹ năng không thể thiếu đối với học sinh ở tất cả các cấp học, đặc biệt là cấp THCS. Đó là yếu tố đặc biệt quan trọng trong nhân cách học sinh và có ảnh hưởng lớn đế kỹ năng giao tiếp công việc, hoạt động xã hội của các em trong tương lai.

- Phương pháp, hình thức tổ chức:

+ Vào đầu năm học, nhà trường đã đưa nội dung Lễ phép vào nội quy rèn luyện đạo đức cho học sinh.

+ Giáo dục sự lễ phép của học sinh thông qua việc chào hỏi cô giáo, người lớn tuổi., kính trên, nhường dưới. Xây dựng kế hoạch cụ thể để dạy học sinh kỹ năng chào hỏi thầy cô và người lớn tuổi thông qua các hoạt động ngoại khóa, chuyên đề các tiết học để học sinh nhận thức được sự cần thiết của chào hỏi, cách thức chào hỏi, cách thể hiện sự lễ phép của học sinh đối với cô giáo và người lớn tuổi.

2. Giáo dục Thân thiện

- Xây dựng trường học thân thiện nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện tốt phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng trong môi trường sư phạm lành mạnh, an toàn, tạo cơ sở vững chắc cho việc nâng cao chất lượng giáo dục. Từ đó, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp cả trong và ngoài nhà trường để xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương. Đến với trường học thân thiện, học sinh có quyền hưởng một môi trường giáo dục lành mạnh và đạt chất lượng. Giáo viên những người trực tiếp truyền đạt, đóng vai trò tích cực trong việc giáo dục và phát triển nhân cách của học sinh

- Phương pháp, hình thức tổ chức:

+ Nhà trường xây dựng bộ quy tắc văn hóa ứng xử trong trường học và các giải pháp giáo dục tích cực cho học sinh.

+ Tạo không gian xanh, sạch, sáng trong trường, lớp học. Chính mỗi gốc cây, tán lá xanh tươi che bóng mát sẽ đem đến cho học sinh cảm giác thoải mái và dễ chịu khi đến trường, đến lớp. Học sinh có không gian để sinh hoạt tập thể, để vui chơi thỏa thích ...

+ Tăng cường giáo dục thông qua các hoạt động trải nghiệm, xây dựng các chuyên đề về giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống; Tạo điều kiện để thực hiện bình đẳng về quyền lợi học tập cho học sinh, không phân biệt bất kỳ sự khác nhau nào về tình trạng kinh tế gia đình, giới tính, dân tộc, tôn giáo…

+ Nhà trường, từ Ban giám hiệu đến đội ngũ giáo viên cần phối kết hợp chặt chẽ để giáo dục ý thức tôn trọng, bình đẳng với bạn ngay trong ý nghĩ, quan niệm của trẻ. Nội dung này phải được lồng ghép vào trong từng tiết dạy, trong giờ sinh hoạt tập thể...

+ Tiếp tục triển khai hiệu quả hộp thư góp ý, hộp thư điện tử, số điện thoại đường dây nóng… để tiếp nhận, xử lý các thông tin để kịp thời tư vấn, giải quyết những vấn đề xảy ra đối với học sinh.

3. Giáo dục Trung thực

- Tính trung thực là đức tính cần thiết, quý báu của mỗi người. Đối với các em học sinh, nhà trường cần xây dựng cho các em ý thức trung thực, thật thà trong từng việc nhỏ nhất. Bác Hồ từng nói “Hiền, dữ đâu phải là tính sẵn. Phần nhiều do giáo dục mà nên” Vì vây, nhà trường phải là nòng cốt giáo dục cũng các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường góp phần đào tạo, giáo dục thế hệ học sinh vừa “hồng”, vừa “chuyên”, chủ nhân tương lai đưa nước nhà vững bước tiến cùng các dân tộc tiên tiến, xứng đáng với mong ước của Bác Hồ kính yêu.

- Phương pháp, hình thức tổ chức:

+ Tuyên truyền, giáo dục học sinh trung thực trong mọi hoạt động, từ sinh hoạt đến học tập, đến ứng xử…

+ Nêu gương người tốt, việc tốt và những câu chuyện về người thật, việc thật sống trung thực trong thực tế tại trường, địa phương trong các giờ hoạt động ngoại khóa và các tiết dạy. Đồng thời cần kịp thời lên án sự thiếu trung thực trong nhà trường và cuộc sống hàng ngày.

+ Tổ chức tuyên dương những học sinh có hành động đẹp như: nhặt được của rơi trả lại người mất...

+ Phối kết hợp với gia đình học sinh để cùng giáo dục Trung thực cho các học sinh.

4. Giáo dục Trách nhiệm

- Sống có trách nhiệm là biết rõ bổn phận, nghĩa vụ, quyền hạn và quyền lợi của mình đối với bản thân và đối với người khác; sống với lòng tự giác cao, biết tôn trọng người khác và các quy định của tập thể, các quy định chung, không để ai phiền trách, nhắc nhở phê phán nặng lời với mình. Khi sống có trách nhiệm, học sinh sẽ tìm thấy niềm vui trong học tập, gắn bó với gia đình, tập thể, xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp hơn.

Nâng cao ý thức trách nhiệm cho giáo viên và học sinh. Đối với nhà trường, học sinh chính là sản phẩm giáo dục, có tính quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường trong khu vực và xã hội. Hơn bao giờ hết, việc phải đổi mới cách giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm cho học sinh là trách nhiệm của tập thể hội đồng sư phạm.

- Phương pháp, hình thức tổ chức:

+ Giáo dục học sinh hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu sâu sắc câu khẩu hiệu: “Sống có trách nhiệm”. Trách nhiệm ở đây bao gồm: Sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình. Sống có trách nhiệm với cô giáo, bạn bè, nhà trường. Và sống có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, với đất nước, với Tổ quốc. Lồng ghép nội dung xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh bằng các nội dung ngoại khóa, nội dung giảng dạy tích hợp, nội dung giáo dục kỹ năng sống…

+ Giáo viên không đơn thuần chỉ là việc dạy chữ mà còn phải truyền tải cho người học những giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội và cụ thể là ý thức trách nhiệm trong học tập để học sinh trở thành những con người toàn diện, biết sống và biết tôn trọng người khác.

+ Hình thành đồng bộ các biện pháp trong dạy chữ và dạy người trong hoạt động quản lý giáo dục tại nhà trường.

5. Giáo dục “ Yêu thương - Tôn trọng - Sáng tạo”

Thông điệp này dành cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh của nhà trường.

5.1. Đối với CBGV và người lao động tại nhà trường:

- Yêu thương học sinh như người thân của mình.

- Tôn trọng học sinh trong cách ứng xử; tôn trọng đối sử công bằng với tất cả học sinh.

- Sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ. Sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học, trong khai thác các kiến thức từ các nền tảng công nghệ thông tin. Sáng tạo trong các hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường…

5.2. Đối với học sinh:

- Yêu thương chính bản thân mình, yêu thương bạn bè và thầy cô giáo, yêu thương gia đình mình, xóm phố mình… không tự làm tổn thương mình, tổn thương những người xung quanh. Không có những lời lẽ, thái độ, hình thức … thiếu tôn trong người khác.

- Tôn trọng cô giáo và người lớn tuổi hơn; tôn trọng các bạn học sinh; tôn trọng các bạn trong học tập và các hoạt động tập thể. Tuyệt đối không có lời lẽ và hành vi thiếu tôn trọng người khác.

5.3. Đối với Phụ huynh học sinh:

- Tôn trọng cô giáo và người lao động trong nhà trường. Tôn trọng con và có các biện pháp giáo dục con tích cực; tôn trọng ý kiến của con khi con trình bày đề đạt…

- Yêu thương, chia sẻ với con các khó khăn khi con gặp phải. Không áp đặt con trong các tình huống ứng xử.

- Chia sẻ và tôn trọng sự sáng tạo của con. Cùng con sáng tạo những hoạt động trong cuộc sống. Thúc đẩy sự sáng tạo của trẻ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Nhà trường xây dựng và triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường kế hoạch tổ chức nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” năm học 2021 - 2022.

- Xây dựng chủ đề từng tháng học gắn với thông điệp giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”.

- Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm những việc làm được, chưa làm được từng tháng.

Trên đây là kế hoạch tổ chức nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” năm học 2021 - 2022 của trường THCS Thị trấn Hương Sơn. Đề nghị các đồng chí CB, GV, các tổ công tác nghiêm túc thực hiện./.

Nội dung video tuyên truyền, giáo dục được thể hiện qua đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=FPXb1tGpOPE 

Tác giả: Trường THCS TT Hương Sơn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 83
Tháng 12 : 467
Năm 2022 : 16.799